Oficina Internacional de l’Aigua

www.oieau.fr/espagnol/index.htm

Agència catalana de l’aigua

www.gencat.net/aca

Associació Espanyola de Abastaments d’Aigua i Sanejament

www.aeas.es

Sistema Espanyol d’Informació sobre l’Aigua

hispagua.cedex.es

Sistema d’informació Nacional d’aigües de consum

sinac.msc.es

Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya

www.asac.es