Les principals activitats que realitzem per garantir un servei eficient son les següents:

 • Manteniment de les Instal·lacions d’Aigua Potable
 • Facturació i Atenció al Client
 • Control dels Consums Elèctrics
 • Control dels Consums de Cabal
 • Digitalització i Anàlisis del Comportament de las Xarxa
 • Control de Fuites
 • Control de la Qualitat de l’Aigua Potable
 • Ús de Noves Tecnologies per al Control Centralitzat
 • Propostes de Millores a les Instal·lacions
 • Anàlisis de Funcionament dels Sistemes de Depuració
 • Manteniment Ordinari i Extraordinari de Depuradores
 • Projectes d’Enginyeria

Totes les activitats esmentades son realitzades directament pels treballadors de la nostra empresa, un equip d’administratius, tècnics i operaris amb una llarga experiència en el sector de l’aigua.