L’excel·lència al servei de tots els nostres clients
Som una empresa que gestiona tots els processos relacionats amb el cicle integral de l’aigua: la captació, la potabilització, el transport i la distribució per al consum ciutadà amb absolutes garanties sanitàries.
El model AAT SERVEIS està basat en l’excel·lència del servei prestat a tots els clients: llars i empreses.

La nostra autèntica fortalesa es fonamenta en l’adaptació a les necessitats de tots els clients sense excepció, en la constant innovació tecnològica i en l’adequada gestió del coneixement, així com en l’ús sostenible de tots els recursos d’aigua disponibles.

En AAT SERVEIS assegurem la correcta gestió de l’aigua des de la captació fins que arriba a tots els nostres clients. Vetllem i supervisem pel correcte procés de l’aigua des del seu estat natural fins als complexos usos socials als quals està destinada.

Duem a terme el cicle de l’aigua des de la fase de Projecte (estudis, planificació, assessorament tècnic), fins a la Gestió (promoció, construcció, explotació i manteniment d’obres per l’abastament, sanejament i depuració d’aigües).

A AAT tenim personal qualificat a la zona assignada, fet que implica una àgil gestió, i posem a disposició del municipi el nostre servei d’avaries que funciona les 24 hores i els 365 dies de l’any.