CatalanEnglishFrenchGermanItalianSpanish

Sol·licitud Alta de contracte

Dades subministrament
Dades sol·licitant
Dades Client
Marcar si les dades són les mateixes del sol·licitant

Dades Pagament / Titular Compte
Marcar si les dades són les del sol·licitant

Domèstic Industrial
Lloguer Propietat Obra

Documents a aportar

  • Escriptura de compra o contracte de lloguer. Adjuntar només les pàgines on surtin: el propietari, la propietat, la direcció del immoble i el Nº de registre cadastral
  • Part davantera del NIF/NIE
  • Llibreta del compte corrent o un rebut
  • Cèdula d’habitabilitat o Fotocopia de la llicencia de primera ocupació (en el cas de provisionals d’obres no és requereix cap dels dos documents)
  • Butlletí de l'instalador (en el cas de provisionals d’obres no és requereix)
  • Permís d’obres (només per provisionals d’obres)

Pot adjuntar els documents

Si no disposeu d'un o més documents no envieu la sol·licitud perquè serà rebutjada. Envieu la sol·licitud únicament si disposeu de tota la documentació que es requereix.
Els camps marcats amb * (asterisc) són obligatoris.El tamany màxim dels documents és de 10MB
© 2020 - Abastaments d'aigua del Tordera s.l.