CatalanEnglishFrenchGermanItalianSpanish

Sol·licitud Alta de contracte

Dades subministrament
Dades sol·licitant
Dades Client
Marcar si les dades són les mateixes del sol·licitant

Dades Pagament / Titular Compte
Marcar si les dades són les del sol·licitant

Domèstic Industrial
Lloguer Propietat Obra

Documents a aportar

  • Escriptura de compra o contracte de lloguer. Adjuntar només les págines on surtin: el propietari, la propietat, la direcció del inmoble i el Nº de registre cadastral
  • Part davantera del NIF/NIE
  • Llibreta del compte corrent o un rebut
  • Cèdula d’habitabilitat (en el cas de per provisionals d’obres no és requereix)
  • Bulletí del instalador (en el cas de per provisionals d’obres no és requereix)
  • Fotocopia de la llicencia de primera ocupació (només per provisionals d’obres)
  • Permís d’obres (només per provisionals d’obres)

Pot adjuntar els documents

Si no disposeu d'un o més documents no envieu la sol·licitud perqués será rebutjada. Envieu la sol·licitud unicament si disposeu de tota la documentació que es requereix.
Els camps marcats amb * (asterisc) són obligatoris.El tamany màxim dels documents és de 10MB© 2020 - Abastaments d'aigua del Tordera s.l.